Lärare i Kristen Vetenskap

Deutsch | English | Español | Français | Nederlands | Português | русский язык | 日本語

På dessa sidor finns vår förtecknig över auktoriserade lärare i Kristen Vetenskap i hela världen.

Det kan finnas olika anledningar varför du söker upp denna förteckning över lärare i Kristen Vetenskap. Du kanske vill ha klassundervisning eller du kanske vill bättre komma in i Kristen Vetenskaps praktik och söker en handledare därför att din egen lärare inte längre är tillgänglig; eller också är du bara nyfiken och vill ta reda på vilken typ av människor Kristen Vetenskaps lärare är.

Vad helst din anledning må vara – vi hoppas du läser flera av dessa biografiska skisser och återkommer för att läsa ännu fler. Tillsammans ger de en bild av en stark, glädjefylld och självuppoffrande hängivenhet till ett liv som kristen-vetenskapare.

Det är intressant att många av dessa lärare ursprungligen blivit motiverade av genomgripande helanden i Kristen Vetenskap som de själva eller deras familjemedlemmar haft. Och sedan – mitt i sina produktiva liv – fick de en kallelse av Kristus, Sanningen, att hela andra och att ”predika Ordet”, ja att leva sina liv på ett ännu djupare och mera kontinuerligt andligt sätt.

Lärarna själva kommer att ha behållning av att läsa om den styrka och det gemensamma andliga syfte som finns i deras egen lärarkår.

För alla som söker en ny bild av den vitalitet och den hängivenhet som finns i Kristen Vetenskap i dess andra århundrade – i en relativ ung rörelse på väg – är denna webbsida av intresse.

Undervisningsnämnden
Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan