12/9: Δεν είμαστε καταδικασμένοι αλλά αγαπημένοι

12/9: Δεν είμαστε καταδικασμένοι αλλά αγαπημένοι

3Comments AAA Print
  1. Thank you for the Greek translation of this daily uplift. I would love to hear more in the future.

    M.C.
    Canada

  2. Ευχαριστώ. Ναι! Θα κάνω περισσότερα. Επίσης, κοιτάξτε 10/5 . με αγάπη. Καλλιρόη 

  3. Thanks for your message in both Greek and English. It was noted and appreciated at our Wednesday pm meeting during the "remarks" portion of the service by several who attended. It gave us all a lift to realize how we are indeed part of a world-wide family of man.

hide comments-

Add a comment

*
 (The email address will not be shown)