3/8: Διαμορφωμένοι απ' το Χριστό

3/8: Διαμορφωμένοι απ' το Χριστό

3Comments AAA Print
  1. Τα ελληνικά σχόλια πρέπει!

  2. Τι καταπληκτικό αγαπημένη Καλλιροη. Ακριβός αυτό χρειαζόμουνα να ακούσω σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Και μου αρέσει τόσο πολύ που είναι στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ όλους.

  3. ευχαριστώ! είναι αλήθεια---δεν προερχόμαστε απ' τον πηλό της φυσικής αίσθησης, με την αρρώστια και αμαρτία που πάνε μαζί του, αλλά ότι προερχόμαστε και σχηματιζόμαστε από το θείο Πνεύμα, σαν παιδιά του Θεού, και αυτό για όλους στην Ελλάδα!

hide comments-

Add a comment

*
 (The email address will not be shown)