8/3: Πως να ξεδιαλύνουμε το κακό

8/3: Πως να ξεδιαλύνουμε το κακό

4Comments AAA Print
  1. Σ'ευχαριστώ παρα πολύ για αυτο το θαυμάσιο μήνημα.

  2. Ευχαριστώ Καλλιρόη για το μήνημα αυτό. Εναι τόσο σημαντικό.

  3. Θαυμάσιο μύνημα, Καλλιρόη! Ευχαριστούμε. Ένα εδάφιο από την επιστολή του Αγίου Παύλου προς τους Γαλάτες έχει ιδιαιτέρα σημασία. Λέει, "Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτια· κατά τών τιούτων δεν υπάρχει νομος." Για μένα το εδάφιο αυτό αποτελεί το σχέδιο για τη ζωή, και για να περπατούμε με τον Θεό. Είναι δε ο νόμος της τέλειας εξουσίας υπεράνω κάθε δήθεν προυπόθεσης δυσαρμονίας.

  4. Πραγματικά υπέροχο μήνυμα, Καλλιρόη. Αν πιστέψουμε απόλυτα ότι ο Θεός είναι το μόνο καλό και είναι παντού, τότε το κακό, με οποιαδήποτε μορφή, δεν θα μπορέσει να επηρεάσει τη ζωή μας. Το μήνυμά σου είναι φως ελπίδας και ανακούφισης στις θλιβερές καταστάσεις που βιώνουμε καθημερινά.

hide comments-

Add a comment

Characters remaining: 1500
*
 (The email address will not be shown)