6/22: Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου

6/22: Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου

3Comments AAA Print
  1. Thank you, Kari. Great Lift. Ties in beautifully with ideas I have been working with lately. ειρενε, Ροιουσ

  2. Ευχαριστω πολύ για αυτό το υπέροχο μήνημα - κατευθείαν στην καρδιά.

  3. Thank you so much Kari God bless you.
    love

hide comments-

Add a comment

Characters remaining: 1500
*
 (The email address will not be shown)