6/13: Αιώνιες ρίζες

6/13: Αιώνιες ρίζες

3Comments AAA Print
  1. Ευχαριστω πολύ , πολύ για αλλο ένα τέλειο ΄'ανέβασμα'

  2. Ευχαριστώ Καλλιρόη για το τόσο ωραίο και συμαντικό μήνυμα.

  3. Σ' ευχαριστώ για το τόσο ουσιαστικό μήνυμά σου. Αν καθημερινά αναγνωρίζουμε ότι οι ρίζες μας είναι στον Θεό, στη Ζωή και στην Αγάπη, ότι είμαστε πνευματικά παιδιά Του, τότε θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε τον εαυτό μας και να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές προκλήσεις. Όπως λέει η Mary Baker Eddy,"Ο θνητός άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να σηκωθή πάνω από τα πρόσκαιρα ερείπια της πλάνης, τη δοξασία στην αμαρτία, την αρρώστια και το θάνατο, ωσότου μάθη ότι ο Θεός είναι η μόνη Ζωή".

hide comments-

Add a comment

Characters remaining: 1500
*
 (The email address will not be shown)