12/25: Το φως του κόσμου

12/25: Το φως του κόσμου

2Comments AAA Print
  1. Ευχαριστώ πολύ πολύ για αυτο το όμορφο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα! Καλά Χριστούγεννα σε όλους!

  2. Ευχαριστώ Καλλιρόη. Καλά Χριστούγεννα. Thanks for voicing the truths of Christian Science to Greeks everywhere!

hide comments-

Add a comment

Characters remaining: 1500
*
 (The email address will not be shown)