12/17: Η παρουσία του Χριστού

12/17: Η παρουσία του Χριστού

3Comments AAA Print
  1. Σ'ευχαριστω για το υπέροχο και θαυμάσιο μήνυμα - τόσο ανυψωτικό!

  2. Ευχαριστώ Καλλιρόη για το τόσο σημαντικό μήνυμα.

  3. Σ' ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο μήνυμα. Είναι τόσο παρήγορο να γνωρίζουμε ότι η παρουσία του Χριστού, του Θεού, είναι ΤΩΡΑ και για πάντα μαζί μας, γεμίζει με Αγάπη και Αλήθεια τη ζωή μας και προστατεύει το κάθε μας βήμα.

hide comments-

Add a comment

Characters remaining: 1500
*
 (The email address will not be shown)