ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ Πώς απαντά στο ερώτημα αυτό η Χριστιανική Επιστήμη [59 mins GRK]

ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ Πώς απαντά στο ερώτημα αυτό η Χριστιανική Επιστήμη [59 mins GRK]

0Comments AAA Print

Μια ομιλία της Χριστιανικής Επιστήμης, που την παρουσιάζει η Καλλιρόη Μάσιου. Μαγνητοφωνημένη στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Ταύρος, Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2012.

hide comments-

Add a comment

*
 (The email address will not be shown)