Η δύναμη της Θείας οικονομίας [43 mins GRK]

Η δύναμη της Θείας οικονομίας [43 mins GRK]

0Comments AAA Print

Η σοφία, η οικονομία και η αδελφική αγάπη δεν είναι ανθρωπιστικές και απατηλές έννοιες.Θα πρέπει να θεωρηθούν σαν το φυσικό αποτέλεσμα της αναγνώρισης και της βίωσης με το θείο—η πραγματικότητα του Θεού, του καλού, και του ανθρώπου ως εικόνα και ομοίωση του Θεού.Αυτή η εντολή του προφήτη Ησαΐα είναι πολύ χρήσιμη όταν την εφαρμόζουμε στις προσευχές και τη ζωή μας, «εις εμέ βλέψατε και σώθητε, πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος». Ησ. 45:22.

hide comments-

Add a comment

*
 (The email address will not be shown)