Unge

TMC Youth interns 2011

Ungdomsaktiviteter har en sentral plass i vår kirke. Aktivitetene omfatter ukentlig søndagsskoleundervisning i grenkirker verden over, inspirasjonsmøter, aktiviteter ved universiteter og høyskoler, et omfattende nettsamfunn med blogger, podcast-serier og videoer samt regionale møter hvor unge mennesker diskuterer krevende temaer. Kirkens utgivelser inneholder ofte artikler og vitnesbyrd beregnet på unge mennesker.

Besøk time4thinkers.com – et nettsamfunn for unge, med blogger, podcast-serier, videoer og visninger fra regionale møter verden over.