Hva er Kristen Vitenskap?

The Bible, Science and Health, people, community

Læren

Jesus bringing back the lost sheep

"The Christian Science banner." Courtesy of The Mary Baker Eddy Library (more information)

I Kristen Vitenskaps lære er Gud uforanderlig Kjærlighet – Han er den endelige gode makt i våre liv og i verden. Og med dette som grunnlag forklarer Kristen Vitenskap at hver enkelt av oss er god og elsket – i tråd med læren til Jesus Kristus. Den forklarer også Vitenskapen, eller de åndelige lovene, som gjorde Jesus i stand til å helbrede de syke og omvende synderen, og den gir svar på spørsmål om det onde og åndelig virkelighet. Religiøse grunnsetninger

Opprinnelse

Kristen Vitenskap er basert på Bibelens evige sannheter. Mary Baker Eddy oppdaget disse bibelske sannheter i 1866. Hun beskrev dem i en bok som hun ga navnet Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften. Sammen med Bibelen gir boken en fullstendig forklaring på Kristen Vitenskaps lære. Dette er hennes viktigste og mest leste bok, og den er oversatt til 17 språk.

Mary Baker Eddy

 • Mary Baker Eddy
  Er oppdageren og grunnleggeren av Kristen Vitenskap.
 • Født i New Hampshire i 1821.
 • Vokste opp i en frikirkelig familie.
 • Ble helbredet av en livstruende skade i 1866 mens hun leste i Bibelen. Dette gav henne fantastisk innsikt i hvordan Jesus helbredet. Det forvandlet hele livet hennes.
 • Hun fortalte om og bekreftet sin oppdagelse ved helbredelse, og ved å lære andre å helbrede.
 • Utgav sitt hovedverk i 1875, der hun forklarer hvordan Bibelens sannheter helbreder.
 • Grunnla et kirkesamfunn i 1879.
 • Ble en av verdens mest anerkjente og respekterte amerikanere før hun døde i 1910.
 • Er verdsatt både innenfor og utenfor sin kirke for sine bidrag til menneskeheten.
 • Ble i 1998 utpekt som en av de viktigste religiøse ledere i det 20. århundret. Ble tidligere innlemmet i National Women’s Hall of Fame.

Det er mer informasjon om Mary Baker Eddy på nettstedet MaryBakerEddyLibrary.org (på engelsk).

Vanlige spørsmål

Er Kristen Vitenskap forbundet med Scientologi?

Nei, på ingen måte.

Er Kristen Vitenskap en sekt?

Nei. Det er en bibelbasert religion som følger Kristus Jesus' lære.

Går dere til legen?

Det er opp til den enkelte, men det er normalt å stole på bønn som behandlingsmetode i dette kristne helbredelsessystemet.

Kan man kombinere dette med medisiner?

Kristen Vitenskap er basert på Åndens, Guds fullkomne makt. Et system som er basert på Ånd som eneste makt, kan vanligvis ikke kombineres med andre systemer, for eksempel medisiner, som er basert på materie som makt.

Hvor effektivt er dette systemet?

Det har vært bemerkelsesverdig effektivt i generasjoner. Det finnes vitnesbyrd om helbredelse i alle Kristen Vitenskaps tidsskrifter.

Hva ville du ha gjort om du brakk beinet ditt?

Noen velger kanskje å få en lege til å sette sammen benet igjen, men mange har opplevd at bønn alene har leget bruddet.

Er dette det samme som troshelbredelse?

Ikke som i den generelle forståelsen av troshelbredelse, og det er heller ikke snakk om positiv tenkning eller selvhypnose. Naturligvis forutsetter bibelbasert helbredelse en viss grad av tro. Samtidig krever en vitenskap også innsikt og bevis.

Hvor kan jeg få vite mer om hva Kristen Vitenskap sier om himmel og helvete, forsoning, dåp, nattverd, Kristus Jesus og andre teologiske spørsmål?

Disse spørsmålene drøftes inngående i Vitenskap og helse. Du kan også utforske nettstedet ChristianScience.com, besøke et av våre leseværelser eller overvære en gudstjeneste.

Religiøse grunnsetninger

"Det følgende er en kort fremstilling av de viktigste punkter, eller religiøse grunnsetninger, i Kristen Videnskap:—
1. Som Sannhetens tilhengere tar vi Bibelens inspirerte Ord som vår fullgode veileder til evig Liv.
2. Vi anerkjenner og tilber én enerådende og uendelig Gud. Vi anerkjenner Hans Sønn, én Kristus; den Hellige Ånd eller guddommelige Talsmann; og mennesket i Guds billede og lignelse.
3. Vi erkjenner at Guds tilgivelse av synd består i tilintetgjørelsen av synd og i den åndelige forståelse som utdriver det onde som uvirkelig. Men troen på synd blir straffet så lenge troen varer.
4. Vi erkjenner at Jesu forsoning er vidnesbyrdet om guddommelig, virksom Kjærlighet, som åpenbarer menneskets enhet med Gud gjennom Kristus Jesus, Vei-viseren; og vi erkjenner at mennesket blir frelst ved Kristus, ved Sannhet, Liv og Kjærlighet, som den galileiske Profet demonstrerte det ved å helbrede de syke og overvinne synd og død.
5. Vi erkjenner at Jesu korsfestelse og hans oppstandelse tjente til å heve troen til forståelse av evig Liv, ja, av Sjelens, Åndens, allhet, og materiens intethet.
6. Og vi lover høytidelig å våke, og be om at det Sinn må være i oss som og var i Kristus Jesus; å gjøre mot andre som vi vil at de skal gjøre mot oss; og å være barmhjertige, rettferdige og rene."
(Videnskap og Helse med Nøkkel til Skriften av Mary Baker Eddy, p.496)

Brosjyre: "Hva er Kristen Vitenskap?"

Christian Science brochure

Denne brosjyren inneholder grunnleggende informasjon om Kristen Vitenskap. Den kan skrives ut og deles med andre. Det finnes også brosjyrer på andre språk.

Last ned brosjyren