Bønn og helse

Helse og behandling

ll-missy-slider

Helseomsorg er viktig for alle. Kristen Vitenskaps tilhengere stoler normalt på sin unike tilnærming til bønn som behandlingsform. Vi bruker dette vitenskapelige systemet i vår moderne tidsalder simpelthen fordi det virker. Det har vist seg å være effektivt gjennom generasjoner – mange ganger etter at en medisinsk diagnose har antydet at en tilstand er uhelbredelig. Denne tilnærming til helbredelse er utfyllende forklart i Mary Baker Eddys skrifter.

Vitnesbyrd om helbredelse

Steve - Lives Lived

Kristen Vitenskaps praktiserende er et omfattende hjelpesystem – dette er heltidsarbeidende profesjonelle personer som behandler pasienter gjennom bønn. Slik vitenskapelig bønn er i praksis vår form for behandling. Praktiserende gir også åndelig veiledning og svarer gjerne på spørsmål om denne helbredelsesmetoden.

Kristen Vitenskaps sykepleiere står for en annen viktig tjeneste – de gir åndelig trygghet og faglig kompetent fysisk pleie. Dette inkluderer hjelp ved bading, forbinding av sår, assistanse til mobilitet, matlaging og annet.
 
Still spørsmål, snakk med noen eller få hjelp

Omsorg for barn

Young girls in Sunday School

Kristen Vitenskap deler samfunnets sterke fokus på å sikre barns velferd. I godt over 100 år har vårt system vist seg å være en overbevisende, trygg og kyndig måte å ivareta helsen til både barn og voksne på. 

Kristen Vitenskap anser faktisk helbredelse av barn som ett av sine viktigste samfunnsbidrag. Vi samarbeider med myndighetene og det offentlige helsevesenet i medisinske spørsmål tilknyttet barn.

Foredrag

Host a lecture general-audience

Kristen Vitenskaps Foredragsråd ble opprettet av Mary Baker Eddy i 1898 for å kunne imøtekomme den raskt voksende interessen for hennes oppdagelse av Vitenskapen om kristen helbredelse. Kristen Vitenskaps lære like relevant i dag som den var i 1898. I takt med den økende interessen i senere tid for åndelighet og for hvordan bønn og helse er forbundet med hverandre, fortsetter Mary Baker Eddys livsverk å ha mye å tilby mennesker innen dette raskt voksende feltet for studier. 

Foredragsrådets medlemmer er lokalisert over hele verden og er alle erfarne praktiserende av Kristen Vitenskaps helbredelse. I sine foredrag viser de kristenhetens praktiske anvendelighet, inkludert aktuelle eksempler på helbredelse som er oppnådd gjennom studiet og anvendelsen av Kristen Vitenskap.

Foredrag (på engelsk)

Kurs

For de som er oppriktig interessert i denne religionen, holder våre lærere over hele verden tolvdagers intensivkurs i Kristen Vitenskaps teologi og praksis.

Utgivelser

Bibelen og Vitenskap og helse

The Bible & Science and Health - stain glass window in the Church

Bibelen og Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften av Mary Baker Eddy inneholder praktiske ideer og forklaringer tilknyttet bønn og helbredelse – og byr i tillegg og inspirasjon for hele livet. De siste 100 sidene i Vitenskap og helse gir eksempler på hvordan mennesker er blitt helbredet av å lese disse to bøkene.

Kristen Vitenskaps Herold

Kristen Vitenskaps Herold foreligger i trykt og nettbasert utgave på mer enn 20 språk. Den første utgaven kom ut på tysk i 1903. Artiklene og vitnesbyrdene som publiseres i Herolden, viser hvor høyt Gud elsker hvert eneste menneske i verden, uavhengig av alder, kjønn, bakgrunn og nasjonalitet, og hvordan denne kjærligheten berører våre hjerter og gir trøst og løsninger på problemer.

Andre utgivelser

De viktigste bøkene er Bibelen og verker av Mary Baker Eddy. Andre trykte og nettbaserte utgivelser inkluderer bøker, tidsskrifter og hefter, så vel som innspillinger, musikk på CD for alle aldre samt nett- og radiosendinger som er å finne på leseværelsene.

Blant tidsskriftene finnes det en veiledning for daglige bibelstudier. Vår daglige,ukentlige, månedlige og kvartalsvise inspirerende litteratur leses av mennesker fra mange trostradisjoner. Både disse og alle de andre utgivelsene formidler oppløftende og problemløsende ideer. Mange har dessuten hørt om vår avis, The Christian Science Monitor, som finnes på adressen CSMonitor.com (på engelsk).

Snakk med noen eller få hjelp

Søke oversikten over kontaktpersoner og ressurser i Kristen Vitenskaps Herold - på nett på trykk eller.