Medlemsstatene ressurser

Global members collage (International pages)

Medlemsstatene ressurser

The Mother Church, Boston

Medlemssøknader

Kirkenyheter og arrangementer

Generelle kirkenyheter, sosiale medier og nyhetsbrev

The Mother Church original ediface and its bell tower (in the foreground)

Du kan holde deg oppdatert ved å besøke kirkenyttsiden her på nettstedet, abonnere på nyhetsbrev via e-post eller følge kirken på sosiale medier. Kirkenyttsiden på engelsk

Møter, arbeidsgrupper, og inspirerende arrangementer

Folks chatting outside during the Church Alive summit in the UK

årsmøtet i juni kan man (på nett) høre på og reflektere over våre funksjonærers egne rapporter og generelle rapporter fra felten. Levende Kirke-aktiviteter kan omfatte lokalt sponsede, organiserte og arrangerte samlinger (møter og arbeidsgrupper) hele året gjennom. De enkelte grenkirker kan også være vertskap for individuelle arbeidsgrupper i grenkirker som tar for seg forskjellige temaer. 

Individuelle aktiviteter

Primær klasseundervisning

Folk kan gjennomgå Kristen Vitenskaps primære klasseundervisning, Dette er et 12-økters kurs i åndelig helbredelse, som gir en dypere forståelse og større bredde i praktiseringen av Kristen Vitenskap. Både før og etter klassen kan man be daglig for seg selv, for andre og for verden.

Praktisering av Kristen Vitenskap

De som velger å forplikte seg fulltid til helbredelse, kan søke om å bli listeført som Kristen Vitenskap-praktiserende i Kristen Vitenskaps Herold

Kristen Vitenskaps sykepleie

Kristen Vitenskaps sykepleiere bidrar til å skape et helbredende miljø og hjelper mennesker til å fungere så normalt som mulig mens helbredelsen går sin gang. Mer på engelsk

Bidrag

Folk kan bidra med tid, ferdigheter, kjærlighet og mye annet til kirke. Man kan skrive om sin bønn, inspirasjon, helbredelse og egne erfaringer og sende det til Kristen Vitenskaps Herold. Man kan også bidra til grenkirkenes aktiviteter, foreta donasjoner til Moderkirken. Mer på engelsk

Individuelle ressurser

Studier

Science and Health cover (Norwegian)

Bibelen og Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften av Mary Baker Eddy, er kjernen i Kristen Vitenskap. Gjennom å studere disse bøkene med utgangspunkt i Kristen Vitenskaps ukentlige bibeltekster kan åndelige sannheter naturlig og enkelt integreres i dagliglivet. I tillegg vil en forståelse av Mary Baker Eddys liv kunne styrke en evne til å praktisere Kristen Vitenskaps lære.

Abonnementer og andre produkter

Du finner artikler på mange språk, også norsk, i Kristen Vitenskaps Herold. Du finner også artikler på engelsk i The Christian Science Journal og Christian Science Sentinel. Andre produkter som kan være til støtte i ditt studium, er Bibel-ordlister, kommentarer, antologier med klassiske artikler med mer.

The Christian Science Monitor

The Christian Science Monitor er ikke bare beregnet på kirkens medlemmer men er også et prisbelønt, internasjonal, upartisk nyhetsorgan (engelskspråklig) som har som formål å "Ikke skade noe menneske, men velsigne hele menneskeheten". (Se The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, side 353.) Mer på engelsk

Kirkeaktiviteter

Gudstjenester 

Medlemmene samarbeider om å få størst mulig utbytte av søndagens gudstjeneste og onsdagens vitnesbyrdmøte. 

Søndagsskole

Students in a discussion at Sunday school

Medlemmer arrangerer praktisk, bibelbasert søndagsskole-undervisning for barn opp til 20 år.  

Leseværelser og foredrag

Medlemmer jobber aktivt for, ber for og deler Kristen Vitenskap med offentligheten via Kristen Vitenskaps leseværelser. I tillegg organiserer medlemmene foredrag som de inviterer folk til og støtter gjennom bønn. 

Publikasjonskomiteer

Pressen har hele tiden innflytelse på den offentlige oppfatning av en lang rekke temaer. Gjennom arbeidet til Publikasjonskomiteen bidrar medlemmer til å formidle korrekt informasjon om Kristen Vitenskap til offentligheten. Mer på engelsk.

Unge i kirken

Youth Summit

Alle kan samarbeide med TMC Youth i å engasjere en ny generasjon i alle kirkens aktiviteter. Følgende aktiviteter er spesielt beregnet på unge: søndagsskoleundervisning, Kristen vitenskaps organisasjoner (CSO) på høyskoler og universiteter og aktivt medlemskap. Mer på engelsk på time4thinkers.com.

Medlemskap, bønn støtte

Man kan bli med i en av Kristen Vitenskaps lokale grenkirker, et av Kristen Vitenskaps samfunn og også i Moderkirken. Folk deltar også i uformelle grupper for å studere Kristen Vitenskap og arrangerer uformelle gudstjenester over hele verden.

Samfunnene

På tomannshånd

A Christian Science practitioner

Om du ønsker kontakt med andre, men ikke føler deg klar for større grupper, kan du komme i forbindelse med enkeltmedlemmer på nettet, telefonen eller ansikt til ansikt. Du finner aktuell kontaktinformasjon i Kristen Vitenskaps Herold

På arrangementer og på nett

Både offentlige foredrag, leseværelse-arrangementer og andre aktiviteter kan finne sted i ditt lokalmiljø. På nettet finner du diskusjonsforumer på flere språk.

Formidling

Artikler om formidling

Ber du angående formidling av Kristen Vitenskap? Det er noen artikler om denne viktige aktiviteten i Kristen Vitenskaps Herold

Kirken i samfunnet og på nett

Kristen Vitenskaps grenkirker er organisert for å kunne tjene samfunnet. Det er viktig å tenke gjennom hva som kan gjøres for å være sikker på at  folk vet om Kristen Vitenskap, kirken og dens aktiviteter. En måte å gjøre dette på kan være på nettet. Mer på engelsk

Kristen Vitenskap på nett og i sosiale medier

Open conversations

Mennesker engasjerer seg i diskusjoner om Kristen Vitenskap på det internasjonale nettsamfunnet du finner her. Du kan dele lenker til dette nettstedet med vennene dine ved hjelp av knappene for deling via e-post, Facebook og Twitter.