Kristen Vitenskaps Kirke

Primera Iglesia, Ciudadela, Argentina

Delta på arrangementer, gudstjenester eller søndagsskole lokalt

Vårt globale medlemskap

Moderkirken

Kristen Vitenskaps Kirke

Vi er kjent som Kristen Vitenskaps tilhengere – det formelle navnet på kirken vår er Kristen Vitenskaps Kirke. Mer på engelsk

Moderkirken

The Mother Church, Boston

Moderkirken ligger i USA, i Boston, Massachusetts. Dens aktiviteter verden over er styrt av en kortfattet bok med retningslinjer som heter Kirkehåndboken Mer på engelsk

Medlemssøknader

Medlemssøknader er velkomne nå. Lær mer om

Grenkirker og samfunn

Moderkirken har omkring 1750 grenkirker i 80 land. Grenkirkene drives etter demokratiske prinsipper og tjener sine lokalsamfunn. 

Pastor

Mary Baker Eddy ordinerte Bibelen og Vitenskap og helse som pastor for kirken. Søndagens preken, som er basert på avsnitt fra disse bøkene, leses av valgte lokale medlemmer som kalles forelesere. 

Kristen Vitenskaps tihengere leser og ber med tekstene for prekenen i uken før søndagen og finner styrke i dette åndelige fellesskapet.

Gudstjenester og søndagsskole

Alle er velkomne til alle våre møter over hele verden.

Onsdagsmøtene består av høytlesning av kortfattede og aktuelle tekster hentet fra pastoren i tillegg til bønn, sang og fortelling av vitnesbyrd om helbredelse som er de konkrete bekreftelser på effekten av bønn innen Kristen Vitenskap. 

Leseværelser

DSC08915

De er såkalte "åpne dører" som finnes i omkring 1500 distrikter over hele verden, hvor hvem som helst kan lære om åndelig helbredelse. Utgitt materiale om Kristen Vitenskap er tilgjengelig. Dette omfatter Mary Baker Eddys sentrale lære og diverse inspirerende tidsskrifter som hun grunnla. 

Globale kontakter

  • Vi har profesjonelle foredragsholdere som forklarer Kristen Vitenskap på mange språk.
  • I tråd med allmenn religionsfrihet er vi i kontakt med medier, lovgivere og andre offentlige instanser.
  • Vi har feltprester i militæret i de land der dette er tillatt.
  • Vi sender også ut medarbeidere til institusjoner som fengsler, psykiatriske behandlingssteder osv.
  •  Moderkirken og dens grenkirker samt de enkelte medlemmer bidrar bredt og sjenerøst til humanitære formål.