Klassundervisning i Kristen Vetenskap

Deutsch | English | Español Français Nederlands Português русский язык | 日本語

Klassundervisning i Kristen Vetenskap är en kurs som består av 12 lektioner och har som syfte att lära ut andligt helande. Den instiftades av Mary Baker Eddy för alla dem som inspirerats av tankegångarna i hennes bok Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften och som känt en innerlig önskan att hjälpa andra genom bön. Undervisningen är ett alldeles speciellt och värdefullt tillfälle att fördjupa sig i sin relation till Gud.

När du känner du skulle vilja ha denna undervisning är första steget att i bön gå med din önskan till Gud. Det är Gud som har väckt längtan efter en djupare andlig förståelse i dig och du kan lita på att Gud kommer att visa dig vad som är rätt tidpunkt och vem som är rätt lärare.

Det kan också vara till hjälp att läsa artiklarna XXVI och XXVII i Handbok för Moderkyrkansom du finner på varje Kristen Vetenskaps Läsrum och i varje Kristen Vetenskaps kyrka. Dessa artiklar handlar om klassundervisning, elevmöten och om de regler som styr dem. Du kan beställa Handboken från Online Shop.

Lärare i Kristen Vetenskap

Klassundervisning ges av auktoriserade lärare i Kristen Vetenskap. Dessa finns på många platser i världen. Lärare i Kristen Vetenskap är erfarna praktiserande i Kristen Vetenskap som har gått en kurs särskilt utformad för att de skall kunna undervisa andra i hur man tillämpar Kristen Vetenskap vid helande. En lärare håller vare år en två-veckors kurs som kallas klassundervisning, och vem som helst, inte bara medlemmar i kyrkan, kan kontakta en lärare och ansöka om att få ta denna kurs.

Att välja en lärare i Kristen Vetenskap

Lärare i Kristen Vetenskap finns i USA och i flera länder världen runt. Vi har sammanställt en fullständig lista över lärare i Kristen Vetenskap med kontaktinformation och korta biografier. Lärare uppskattar förfrågningar och svarar gärna på dina frågor. Det står dig fritt att kontakta vilken lärare som helst, inte bara dem i ditt område, angående klassundervisning. Du vill kanske tala med mer än en lärare medan du begrundar alternativen i bön. Lärare i Kristen Vetenskap följer Handboken och avhåller sig från att värva elever, så känn dig inte skyldig om du besöker en lärare och sedan beslutar dig för att ansöka hos en annan.

Har du några frågor?

Om du har andra frågor är du välkommen att via e-post kontakta Moderkyrkans Undervisningsnämnd BoE@csps.com eller via telefon +1-617-450-3662 (om du talar engelska).