Mitä Kristillinen Tiede on?

Row of people and nature what is cs row_FINISH

Opetukset

Kristillinen Tiede opettaa, että Jumala on muuttumaton Rakkaus ja Hän on hyvän perimmäinen voima elämässämme ja maailmassa. Tämän pohjalta se selittää jokaisen olevan hyvän ja rakastetun – kuten Jeesus Kristus opetti. Se selittää myös Tieteen eli henkiset lait, jotka antoivat Jeesukselle kyvyn parantaa sairaita ja uudistaa syntisiä, ja vastaa pahuutta ja henkistä todellisuutta koskeviin kysymyksiin. Uskonnollisista peruslausekkeista

Alkuperä

Kristillinen Tiede perustuu Raamatun ikuisiin totuuksiin. Mary Baker Ehdy pääsi perille näistä raamatullisista totuuksista 1866. Hän kuvaa niitä kirjassa, jolle hän antoi nimeksi Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun. Raamatun ohella se sisältää ja selittää Kristillisen Tieteen opetukset kokonaisuudessaan. Tämä on hänen merkittävin ja laajimmin luettu teoksensa, joka on saatavissa17 eri kielellä. 

Mary Baker Eddy

 • Mary Baker Eddy
  On Kristillisen Tieteen löytäjä ja perustaja.
 • Syntyi  New Hampshiressä vuonna 1821.
 • Kasvoi hartaassa vapaakirkollisessa perheessä.
 • Parani hengenvaarallisesta loukkaantumisesta 1866 lukiessaan Raamattua. Tästä hän sai ainutlaatuisen oivalluksen siitä, miten Jeesus paransi. Hänen koko elämänsä muuttui.
 • Jakoi ja osoitti todeksi havaintonsa parantamalla ja opettamalla muita parantamaan.
 • Julkaisi 1875 pääteoksensa, joka selittää, miten Raamatun totuudet parantavat.
 • Perusti kirkon 1879.
 • Tuli yhdeksi tunnetuimmista ja kunnioitetuimmista amerikkalaisista maailmassa ennen kuolemaansa 1910.
 • Hänen työtään ihmiskunnan hyväksi arvostetaan sekä hänen kirkkonsa piirissä että sen ulkopuolella.
 • Äänestettiin 1998 yhdeksi 1900-luvun merkittävimmistä uskonnollisista johtajista, ja jo aiemmin hänet asetettiin esille National Women’s Hall of Fame ìin.

Lisätietoja saa Mary Baker Eddyn kirjaston verkkosivustolta: MaryBakerEddyLibrary.org (website in English).

Usein Kysyttyä 

Onko Kristillisellä Tieteellä yhteyttä scientologiaan?

Ei millään tavoin.

Onko Kristillinen Tiede kultti?

Ei ole. Se on Raamattuun perustuva uskonto, joka seuraa Kristuksen Jeesuksen opetuksia.

Käyttekö lääkärillä?

Se on jokaisen henkilökohtainen asia, mutta on tavallista luottaa rukoushoitoon tässä kristillisessä parantamismenetelmässä.

Voiko sitä yhdistää lääkkeisiin?

Se nojautuu Hengen, Jumalan, täydelliseen voimaan. Menetelmää, joka perustuu Henkeen ainoana vaikuttavana voimana, ei voi yleensä yhdistää toiseen menetelmään kuten esimerkiksi lääkkeisiin, joissa ainetta pidetään voimana.

Miten tehokas tämä menetelmä on?

Se on ollut huomattavan tuloksellinen sukupolvien ajan. Tutustu missä tahansa  Kristillisen Tieteen nykyjulkaisussa oleviin parantumistodistuksiin.

Mitä teette, jos jalkanne katkeaisi?

Jotkut saattavat antaa lääkärin asettaa luun paikoilleen, mutta moni on nähnyt luita asetettavan paikoilleen ja hoidettavan ainoastaan rukouksella.

Onko tämä uskolla parantamista?

Se ei ole sitä, mitä yleisesti tarkoitetaan uskolla parantamisella, eikä myöskään positiivista ajattelua eikä itsehypnoosia. Raamattuun perustuva parantaminen edellyttää tietysti jonkin asteista uskoa. Kuitenkin tiede edellyttää myös ymmärrystä ja näyttöä.

Mistä saan enemmän tietoa siitä, mitä opetatte taivaasta ja helvetistä, sovituksesta, kasteesta, ehtoollisesta, Kristuksesta Jeesuksesta ja muista teologisista kysymyksistä?

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun käsittelee niitä. Voit myös tutkia ChristianScience.com-sivustoa, käydä Kristillisen Tieteen lukusalissa tai osallistua jumalanpalvelukseen. 

Uskonnollisista peruslausekkeista

"Seuraavassa on lyhyt esitys Kristillisen Tieteen tärkeimmistä kohdista eli uskonnollisista peruslausekkeista: —
1. Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut Sana riittävänä oppaanamme ikuiseen Elämään.
2. Me tunnustamme ja palvomme yhtä kaikkivaltiasta ja ääretöntä Jumalaa. Me tunnustamme Hänen Poikansa, ainoan Kristuksen; Pyhän Hengen eli jumalallisen Puolustajan; ja ihmisen Jumalan kuvana ja kaltaisena.
3. Me tunnustamme, että Jumalan suoma synnin anteeksianto tarkoittaa synnin hävittämistä ja sitä henkistä ymmärrystä, joka karkottaa pahan epätodellisena. Mutta uskoa syntiin rangaistaan niin kauan kuin tämä usko kestää.
4. Me tunnustamme Jeesuksen sovituksen todisteeksi jumalallisesta, vaikutusvoimaisesta Rakkaudesta, joka tuo ilmi ihmisen yhteyden Jumalan kanssa Kristuksen Jeesuksen, Tiennäyttäjän, kautta; ja me uskomme, että ihminen pelastuu Kristuksen kautta, Totuuden, Elämän ja Rakkauden kautta, minkä Galilean Profeetta todisti parantamalla sairaat ja voittamalla synnin ja kuoleman.
5. Me tunnustamme, että Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja hänen ylösnousemuksensa auttoivat nostamaan uskoa ymmärtämään ikuista Elämää, Sielun, Hengen, kaikkeutta ja aineen olemattomuutta.
6. Ja me vakaasti lupaamme valvoa, ja rukoilla, että meillä olisi se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli; tehdä muille samoin kuin haluaisimme heidän tekevän meille; ja olla armeliaita, oikeudenmukaisia ja puhtaita."

(Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun mukaan Mary Baker Eddy, p.496)