De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid

Bibeln

Holy Bible - King James Version

Bibeln är utgångspunkten för Mary Baker Eddys lära. Hon skriver, “Bibeln har varit min enda auktoritet” och “min enda lärobok", “livets sjökort" och det som “innehåller receptet för allt helande,” (Vetenskap och hälsa, ss. 126, 110, 24, 406). Kristen-vetenskapare i alla åldrar studerar Bibeln och strävar efter att tillämpa det de lär sig av Skriften i sitt dagliga liv. Bibeln och Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy är samfundets pastor och är det centrala för Söndagsskolan och anhängarnas fortgående studier. 

Vetenskap och hälsa

Swedish Science and Health

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften är Mary Baker Eddy's viktigaste arbete och den slutgiltiga läroboken om Kristen Vetenskap. Den förklarar de vetenskapliga lagarna bakom läran och Kristi Jesu helanden. Från första kapitlet, “Bön”, till sina utläggningar om Första Moseboken och Uppenbarelseboken, inbjuds läsaren att på djupet begrunda Guds allhet, människans fullkomlighet som Guds andliga skapelse och hur en förståelse av dessa fakta skänker helande–som den gjorde på Bibelns tid. I över 135 år, har läsare vittnat om att de genom att läsa och studera den här boken har fått en andlig förståelse av Bibeln och av sitt bestående förhållande till Gud. Detta har också resulterat i fysiska helanden och andlig inspiration. 

köp en tryckt Vetenskap och hälsa 

Köp Vetenskap och hälsa från följande ebokförsäljare:
Kindle (Amazon)
iBooks (Apple)
Nook/Nook Color (Barnes & Noble)
Kobo

Texter för Bibelstudier

Kristen-vetenskapare studerar regelbundet Texter för Bibelstudier, publicerade i Kristen Vetenskaps Kvartalshäfte. De består av samordnade texter från Bibeln och Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, de grundläggande texterna för studiet av Kristen Vetenskap. Varje dag, tillämpar kristen-vetenskapare det de lär sig i sina studier genom att hela sjukdomar, skador och många andra sorters problem, och i bön för världen. Texten som studerats under vecka kommer sedan att användas som predikan vid söndagens gudstjänst. Det kommer en ny text för Bibelstudier varje vecka. mer på engelska

Pastor

Det är vanligt att människor vill prata med en kyrkas pastor. Kristen Vetenskaps pastor finns tillgänglig dygnet runt. Vår pastor är nämligen inte en person (människa), utan två böcker: Bibeln, och Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy. Du kan ta dina tankar och frågor till dessa böcker, och du kommer att upptäcka de svar och den hjälp du söker.