Christian Science Leraren

Deutsch Español Français | Nederlands | Português русский язык | Svenska 日本語

Op deze bladzijden vind je onze lijst van geautoriseerde Christian Science Leraren overal ter wereld.

Je kunt om verschillende redenen naar deze lijst kijken. Misschien denk je eraan om Class instruction te volgen of je bent nieuw in de praktijk van Christian Science genezing en zoekt naar een mentor omdat je eigen leraar niet beschikbaar is.

Of misschien ben je er gewoon nieuwsgierig naar wat Christian Science leraren zijn.

En dat is allemaal prima. Wat je reden ook is om deze website te bezoeken, we hopen dat je enkele van deze persoonsbeschrijvingen zult lezen en terugkomt om er meer te lezen. Wij vinden dat ze allemaal samen een goed beeld geven van een sterke, vreugdevolle, opofferende inzet om het leven te leiden van een Christian Scientist.

Interessant genoeg werden deze leraren oorspronkelijk geleid door overtuigende Christian Science genezingen die zijzelf of hun familieleden ondervonden. Daarna, in hun verschillende omstandigheden en productieve bezigheden, hoorden zij de oproep van de Christus, Waarheid, om te onderwijzen en het Woord te preken, en hun leven te leiden op een hoger en geestelijker niveau.

De leraren zelf worden aangemoedigd door de kracht en saamhorigheid in geestelijke doelstellingen van deze lerarengroep waarin zij hun diensten verlenen.

Voor iedereen die op zoek is naar nieuwe inzichten in de vitaliteit en levendige toewijding aan “tweede-eeuw Christian Science”, een relatief jonge geestelijke beweging in opkomst, is dit een goede plaats om te kijken.

DE RAAD VAN ONDERRICHT
The First Church of Christ, Scientist