Andere publicaties

De voornaamste boeken in Christian Science zijn de Bijbel en de geschriften van Mary Baker Eddy. Tot andere gedrukte en website publicaties behoren, behalve boeken, tijdschriften en pamfletten, ook opgenomen verslagen, muziek op CD’s voor alle leeftijden en web radio-uitzendingen, verkrijgbaar in Leeskamers.

Onder de tjdschriften bevindt zich ook een dagelijkse bijbelstudiegids. Onze inspirerende literatuur, die dagelijks, wekelijks, maandelijks en per kwartaal verschijnt, wordt door mensen van velerlei geloofsovertuigingen gelezen en reikt verheffende ideeën aan die tot oplossingen leiden. Veel mensen hebben over onze krant, The Christian Science Monitor, gehoord. Bezoek online: CSMonitor.com (website in het Engels)