Hulpmiddelen voor leden

Global members collage (International pages)

Lid middelen

The Mother Church, Boston

Lidmaatschap aanvragen

Kerknieuws en gebeurtenissen

Algemeen kerknieuws, sociale media en nieuwsbrieven

The Mother Church original ediface and its bell tower (in the foreground)

Met de sectie kerknieuws op deze site kun je up-to-date blijven. Je kunt je ook inschrijven voor e-mail nieuwsletters of de kerk op sociale media volgen. Het grootste deel van deze informatie is in het Engels, maar een paar mededelingen zijn in andere talen gepost. Meer

Bijeenkomsten, workshops en inspirerende gebeurtenissen

Folks chatting outside during the Church Alive summit in the UK

Je bent uitgenodigd om in juni op de Jaarvergadering te komen luisteren naar de verslagen van de functionarissen en de algemene verslagen uit het veld. De verslagen hebben een gemeenschappelijk thema, geselecteerd door De Christian Science Raad van Directeuren. Gedurende het hele jaar zijn er activiteiten in het kader van Church Alive, waaronder regionale bijeenkomsten (conferenties en workshops), die plaatselijk gesponsord, georganiseerd en uitgevoerd worden. Kerken kunnen er ook voor kiezen om eigen workshops in de dochterkerk te organiseren over verscheidene onderwerpen. 

Enkele activiteiten

Eerste Cursusonderricht

Je kunt Eerste Cursusonderricht in Christian Science volgen, een cursus in geestelijk genezen die bestaat uit 12 bijeenkomsten, om je te verdiepen in de studie en praktijk van Christian Science. Zowel voor als na de cursus kan men dagelijks bidden voor zichzelf, anderen, en de wereld.

Christian Science praktijk

Als iemand zich full-time wijdt aan de genezende praktijk, kan hij aanvragen om als Christian Science practitioner vermeld te worden in De Christian Science Heraut.

Christian Science verpleging

Christian Science verpleegkundigen helpen bij het scheppen van een genezende sfeer en helpen mensen aan hun dag een zo normaal als mogelijke vorm te geven terwijl ze genezen. meer

Bijdragen

Jedereen kan tijd, talent, liefde en meer bijdragen aan de kerk. Je kunt schrijven over je gebed, inspiratie, genezing en ervaringen en dit insturen naar De Christian Science Heraut. Je kan ook meedoen aan de activiteiten in een dochterkerk, De Moederkerk financieel steunen en meer.

Specifieke hulpbronnen

Studie

Science and Health cover (Dutch)

De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy vormen de kern van Christian Science. Door het bestuderen van deze boeken aan de hand van de wekelijkse Christian Science bijbelles, wordt het eenvoudig en vanzelfsprekend om geestelijke waarheden deel van je leven te maken. Door een begrip van Mary Baker Eddy’s leven kan het toepassen van Christian Science je meer houvast geven.

Abonnementen en andere producten

De Christian Science Heraut biedt artikelen in vele talen, waaronder Nederlands. Plus artikelen in het Engels in The Christian Science Journal en de Christian Science Sentinel. Andere producten die je persoonlijke studie kunnen steunen, zijn bijbelwoordenboeken en -commentaren, bloemlezingen van klassieke artikelen, en meer.

The Christian Science Monitor

Niet alleen voor kerkleden is The Christian Science Monitor een internationale, onbevooroordeelde bron van nieuws (in het Engels) die vele malen bekroond is en die de missie heeft “om niemand te krenken, maar de gehele mensheid tot zegen te zijn” (zie The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 353) Meer

Kerkactiviteiten

Kerkdiensten

De leden werken samen om de kerkdiensten op zondag en de getuigenisbijeenkomsten op woensdag tot een succes te maken.

Zondagsscholen

Students in a discussion at Sunday school

Zij zorgen ook voor praktisch, op de Bijbel gebaseerd, onderricht in de zondags- schoolklassen voor leerlingen tot 20 jaar.

Leeskamers

Christian Science leeskamers bieden onze leden een mogelijkheid om Christian Science met het publiek te delen. De leden bidden voor de leeskamers en vormen zelf het personeel ervan.

Perscomités

De media beïnvloedt voortdurend de publieke opinie over allerlei onderwerpen. Doormiddel van het werk van het perscomité helpen de leden het publiek correcte informatie over Christian Science te geven. Meer hierover vind je in De Christian Science Heraut. Meer

De jeugd in de kerk

Youth Summit

Iedereen kan zich aansluiten bij TMC Youth en helpen een nieuwe generatie geestelijke denkers bij kerkactiviteiten te betrekken. Mogelijkheden speciaal voor de jeugd zijn o.a. zondagsschoolklassen, Christian Science organisaties (CSO) in het hoger onderwijs en aan universiteiten en en lid worden van de kerk en daardoor actief eraan kunnen deelnemen. Meer 

Lidmaatschap

Je kunt lid worden van een plaatselijke Christian Science dochterkerk of Christian Science Vereniging, evenals van De Moederkerk. Ook kan je je overal ter wereld aansluiten bij een informele groep om Christian Science te bestuderen en informele diensten te houden.

Gemeenschap

Persoonlijk gesprek

A Christian Science practitioner

Als je aansluiting zoekt met anderen maar er nog niet aan toe bent om je aan een hele groep aan te sluiten, dan kun je ook online, per telefoon of persoonlijk met iemand praten. Je kunt contactinformatie van deze mensen vinden in De Heraut

Ter plekke of online

Openbare lezingen, activiteiten in de leeskamer en andere gebeurtenissen vinden eventueel in jouw woongebied plaats. Zoniet, zijn er discussieforums online beschikbaar in meerdere talen. 

Maak anderen deelgenoot van Christian Science

Artikelen over het delen van Christian Science met anderen

Bid je voor ideeën om Christian Science met anderen te delen? Er zijn een aantal artikelen over dit belangrijke onderwerp in De Heraut.

Kerk in de gemeente en op het web

Christian Science dochterkerken zijn georganiseerd om de gemeente? te dienen. Het is belangrijk erover na te denken hoe we ervoor kunnen zorgen, dat de mensen bekend zijn met Christian Science, de kerk en alle activiteiten. Eén manier om dit te doen is via internet. Meer

Christian Science op het web en in sociale media

Open conversations

Er zijn discussies aan de gang over Christian Science via de internationale gemeenschap die je hier kunt vinden. Je kunt de links naar deze website doorgeven aan je vrienden door middel van de e-mail-, Facebook- en Twitterbuttons.