Hvad er Kristen Videnkab?

Row of people and nature what is cs row_DANISH

Lære

Kristen Videnskab lærer, at Gud er uforanderlig Kærlighed, at Han er den eneste magt, som bringer det gode ind i vores liv og i verden. Og ud fra dette grundlag forklarer den, at hver og en er god og elsket - sådan som Jesus Kristus lærte. Den forklarer også Videnskaben eller de åndelige love, som gjorde Jesus i stand til at helbrede den syge og omvende synderen; og den besvarer spørgsmål om det onde og om åndelig virkelighed. Religiøse trossætninger

Oprindelse

Kristen Videnskab er baseret på Bibelens evige sandheder. Mary Baker Eddy opdagede disse bibelske sandheder i 1866. Hun beskrev dem i en bog, som hun kaldte Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften. Sammen med Bibelen giver den en fuldstændig forklaring på Kristen Videnskabs lære. Denne er hendes vigtigste og mest læste bog, og den findes på 17 sprog.

Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy
  • Er opdageren og grundlæggeren af Kristen Videnskab
  • Født i New Hampshire i 1821
  • Voksede op i en religiøs familie
  • Blev helbredt for en livstruende kvæstelse i 1866, mens hun læste i Bibelen. Dette gav hende en vidunderlig indsigt i, hvordan Jesus helbredte. Hele hendes liv blev forandret
  • Hun fortalte om og beviste sin opdagelse ved at helbrede og lærte andre at helbrede
  • Offentliggjorde sit betydningsfulde værk i 1875, som forklarer hvordan bibelsandheder helbreder
  • Grundlagde en kirke i 1879
  • Blev en af de mest anerkendte og respekterede amerikanere i verden, før hun døde i 1910
  • Er værdsat indenfor og udenfor sin kirke for sine bidrag til menneskeheden
  • Hun blev udnævnt til at være en af de vigtigste religiøse ledere i det 20. århundrede og var inden da blevet optaget i ’National Women’s Hall of Fame’

For at læse mere kan man gå ind på The Mary Baker Eddy Library’s hjemmeside : MaryBakerEddyLibrary.org (webside på engelsk).

Ofte Stillede Spørgsmål

Er Kristen Videnskab beslægtet med Scientology?

Nej, på ingen måde.

Er Kristen Videnskab en sekt?

Nej. Det er en religion baseret på Bibelen, og den følger Kristus Jesus’ lære.

Går I til læge?

Det er op til den enkelte, men det er normalt at stole på behandling ved bøn i dette kristne helbredelsessystem

Kan man bruge det samtidig med, at man tager medicin?

Det er baseret på Ånds, Guds eneste magt. Et system baseret på Ånd som den eneste magt kan sædvanligvis ikke blandes med andre systemer, såsom medikamenter, som er baseret på materie som en magt.

Hvor godt virker dette system?

Det har været bemærkelsesværdigt effektivt i generationer. Se vidnesbyrd om helbredelser i alle Kristen Videnskabs tidsskrifter.

Hvad ville du gøre, hvis du brækkede benet?

Nogle ville måske få en læge til at sætte benet sammen, men mange har oplevet helbredelse ved bøn alene.

Drejer det sig om helbredelse baseret på tro?

Ikke som generel opfattelse af troshelbredelse, og det er heller ikke positiv tænkning eller selvhypnose. Bibel-baseret helbredelse kræver naturligvis en vis grad af tro. Og en videnskab kræver jo også forståelse og bevis.

Hvor kan jeg lære mere om, hvad I siger om himmel og helvede, forsoning, dåb og nadver, Kristus Jesus og andre teologiske spørgsmål?

Videnskab og Helse behandler disse spørgsmål fuldt ud. Man kan også få mere at vide på ChristianScience.com, besøge et læseværelse eller overvære en gudstjeneste.

Religiøse trossætninger

"Det følgende er en kort fremstilling af de vigtigste punkter, eller religiøse trossætninger, i Kristen Videnskab: —
1. Som Sandhedens tilhængere tager vi Bibelens inspirerede Ord som vor fyldestgørende vejleder til evigt Liv.
2. Vi erkender og tilbeder én enerådende og uendelig Gud. Vi erkender Hans Søn, én Kristus; Helligånden eller den guddommelige Talsmand; og mennesket i Guds billede og lignelse.
3. Vi erkender, at Guds tilgivelse af synd består i tilintetgørelsen af synd og i den åndelige forståelse, der uddriver det onde som uvirkeligt. Men troen på synd straffes, så længe denne tro varer.
4. Vi erkender, at Jesu forsoning er bevis på guddommelig, virksom Kærlighed, der åbenbarer menneskets enhed med Gud gennem Kristus Jesus, Vejviseren, og vi erkender, at mennesket frelses ved Kristus, ved Sandhed, Liv og Kærlighed, som den galilæiske Profet beviste det ved at helbrede syge og besejre synd og død.
5. Vi erkender, at Jesu korsfæstelse og hans opstandelse tjente til at opløfte troen til forståelse af evigt Liv, ja, af Sjælens, Åndens, althed og materiens intethed.
6. Og vi lover højtideligt at våge, og at bede om, at det samme Sind må være i os, som var i Kristus Jesus, at gøre mod andre sådan, som vi vil, at de skal gøre mod os, og at være barmhjertige, retfærdige og rene."

(Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften ved Mary Baker Eddy, p.496)